Reference

Společně to, co nás baví!


Základní a mateřská škola Mendíků, Praha

"V roce 2018 proběhl na naší škole preventivní program Kybernetická bezpečnost. Lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy pracovaly se všemi třídami 2. stupně. Přátelským a vstřícným přístupem si žáky ihned získaly. Zaujaly nejenom svými odbornými znalostmi, ale i praktickými zkušenostmi a postřehy. Pohotově reagovaly na často rádoby vtipné dotazy a živě s žáky diskutovaly. Lektorky jsou žákům věkově blízké, což je v dané problematice velmi důležité, ale zároveň mají pedagogické schopnosti. Chtěla bych poděkovat za jejich práci a věřím, že spolupráce s naší ZŠ bude pokračovat."

Základní škola Písnická, Praha

"V roce 2018 jsme absolvovali program Kybernetická bezpečnost, který jsme domluvila s Diana Burdovou. Program byl určen pro 8. ročníky a velmi se nám líbil. Lektorka Barbora Vajnerová byla příjemná, dokázala žáky zaujmout a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. U nás ve škole probíhá mnoho programů, ale tuto interaktivní přednášku hodnotím jako velmi přínosnou. Děkujeme a budeme se těšit na další zajímavé programy."

Základní a mateřská škola Kořenského

"Slečny z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy nám pro 8. a 9. třídy nabídly přednášku Kybernetické bezpečnosti. Prezentaci sestavily poutavě a vhodně pro cílovou skupinu. Obsahovala přiměřené informace a byla velmi příjemně prezentována. Na základě zkušenosti jsem dívky poprosila o účast v besedě pro rodiče a pedagogy na stejné téma. Tuto besedu připravila slečna Burdová ve spolupráci s kpt. Daňhelkou, odborníkem na kyberkriminalitu z řad Policie ČR. Také tuto besedu velmi dobře připravili, byla zajímavá pro rodiče i pedagogy."

Základní škola a mateřská škola Na Beránku, Praha

"Na naší škole proběhla v roce 2017 beseda na dnes velmi aktuální téma Kybernetická bezpečnost. Děti dostaly možnost zopakovat si základní znalosti a seznámit se s novými poznatky v dané problematice. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy přednášely velmi kultivovaně. Indikátorem kvality byla absolutní zaujatost našich žáků, umocněná řadou dotazů. Velmi rád opět pozvu lektorky do naší školy."

Základní škola a mateřská škola Slivenec, Praha

"Preventivní program na téma Kybernetické bezpečnosti byl v naší škole realizován pro 8. a 9. třídy. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy naše žáky zaujali, nejen aktuálními tématy z oblasti internetového života, ale i svými odbornými znalostmi v této problematice a názornými ukázkami, jak se chovat na internetu bezpečně. Program byl pro naše žáky velmi přínosný a litovaly, že trval jen jednu vyučovací hodinu. Děkujeme a těšíme se na další přednášky."