×

Peer program

Prevence má smysl

Přednášky lektorují studenti Smíchovské střední průmyslové školy, tedy vrstevníci (anglicky „peer“) žáků a studentů na ZŠ a SŠ. Díky tomu se posluchači lépe ztotožní s přednášejícím a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

Principem peer programů je aktivní zapojení vrstevníků s cílem formovat jejich postoje a účinně ovlivňovat jejich rizikové chování.

Přednášky vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence, jak potvrzuje např. studie Assoc. Prof. Roberta Bergeret-Drownse, Ph.D. (děkan univerzity v New Yorku).


Koordinátorka peer programu

Barbora Vajnerová

E-mail: barboravajnerova@divcispolek.cz


Kybernetická bezpečnost

Pro:4. až 9. třídy ZŠ

Doba trvání: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Smíchovská střední průmyslová škola jako jedna ze dvou škol v ČR, získala akreditaci MŠMT k výuce inovativního oboru Kybernetická bezpečnost.

Program:

Lektoři přednášky kybernetické bezpečnosti žáky upozorňují na nebezpečí na Internetu, jako je phishing, sociální inženýrství a falešné reklamy, kterých by si bez předchozího upozornění sami nevšimli. Naučí žáky správné způsoby ochrany před dalšími kybernetickými útoky a nezbytné zabezpečení svých osobní údajů. Žáci se dozvědí, jak se vyhnout situacím, kdy i oni sami se na Internetu stávají pachateli.

Odborným garantem přednášky je doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph. D., specialista v oboru kyberkriminality, profesor ČVUT Praha, Policejní akademie ČR.

„Přednáška lektorek z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy je kromě kybernetické bezpečnosti zaměřena i na problematiku kybernetických útoků a bezpečného chování online. Jejich vystoupení je na odborné úrovni, ale zároveň zůstává poutavé a srozumitelné. Lektorky vytváří výborné interaktivní prostředí a vtáhnou žáky do výkladu.

Osobně chci podpořit další podobné vydařené preventivní programy, neboť jen skutečně účinná prevence může výrazně snížit dopad kybernetických útoků.“


Kyberšikana a sexting

Pro: 4. až 9. třídy ZŠ

Doba trvání: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Smíchovská střední průmyslová škola jako jedna ze dvou škol v ČR, získala akreditaci MŠMT k výuce inovativního oboru Kybernetická bezpečnost.

Program:

Přednáška na téma kyberšikany, kybergroomigu, kyberstalkingu a sextingu je formována pomocí skutečných příběhu osob, se kterými se lektoři osobně setkali a kteří se stali oběťmi sexuálního a jiného zneužívání přes Internet. Díky blízkému věku mají v této oblasti lektoři a posluchači podobné zkušenosti a dokáží je bezproblémově sdílet. Cílem přednášky je, aby se žáci nebáli o tomto tématu otevřeně mluvit a v případě, že se oni dostanou do takové situace, ji dokázali pohotově řešit.

Odborným garantem přednášky je doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph. D., specialista v oboru kyberkriminality, profesor ČVUT Praha, Policejní akademie ČR.

„Přednáška lektorek z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy je kromě kybernetické bezpečnosti zaměřena i na problematiku kybernetických útoků a bezpečného chování online. Jejich vystoupení je na odborné úrovni, ale zároveň zůstává poutavé a srozumitelné. Lektorky vytváří výborné interaktivní prostředí a vtáhnou žáky do výkladu.

Osobně chci podpořit další podobné vydařené preventivní programy, neboť jen skutečně účinná prevence může výrazně snížit dopad kybernetických útoků.“

Jak to vidí absolventi workshopu?

Odpovědi 91 žáků z pražských základních školy.


Komunikace a etiketa

Pro: 7. až 9. třídy ZŠ

Doba trvání: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Program:

Lektoři žáky naučí, jak správně podat ruku, jak správně telefonovat, představit se a následně konverzovat. Základní znalosti řeči těla žákům pomohou lépe se orientovat v pocitech a názorech jejich komunikačních partnerů a díky metodám asertivity zvládnou snadno vybruslit z nepříjemných situací.


Genderová volba povolání

Pro: 7. až 9. třídy ZŠ

Doba trvání: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Program:

Dítě už od útlého věku přebírá za své stereotypní mužské a ženské role ve společnosti a s těmi i předsudky vůči genderově tradičním povoláním. Lektoři žákům představí všechna specifika výběru genderově netradiční profese a ukáží jim slavné a úspěšné muže světa make-upu nebo první programátorky a ředitelky celosvětových firem. Chceme, aby se žáci ve výsledku rozhodli tak, jak chtějí oni, ale měla by to být jenom jejich svobodná volba bez jakýchkoliv předsudků.

Odborným garantem přednášky je JUDr. Lucie Zachariášová, implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR, Úřad vlády ČR.


Workshop Kybernetické bezpečnosti

Pro: Studenty středních škol a gymnázií

Doba trvání: 4 hodiny

Kde: Smíchovská střední průmyslová škola, Kybernetický polygon

Kapacita: 16 nebo 32 studentů

Cena: 3 600,- Kč pro 16 studentů nebo 7 200,- Kč pro 32 studentů

Smíchovská střední průmyslová škola jako jedna ze dvou škol v ČR, získala akreditaci MŠMT k výuce inovativního oboru Kybernetická bezpečnost.

Program:

Lektoři studenty zasvětí do základů hackování a cracování. Vyzkouší si své praktické dovednosti v příkazové řádce Linuxu. Studenti se naučí všechny způsoby anonymizace na Internetu, pochopí princip kryptografie, kryptoměn a sociálního inženýrství. Pozornosti neujdou ani témata jako je kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a sexting.

Jak to vidí absolventi workshopu?


Reference

Základní a mateřská škola Botičská, Praha

"Přednášky jsou založeny nikoliv na zákazech a vyhrožování, nýbrž na podpoře užívání internetu a aplikací, ovšem bezpečným a ostražitým způsobem. Účastníci se tak dozvěděli např. to, jak má vypadat bezpečné heslo, k čemu a proč je dobré tzv. dvoufázové ověření, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů internetu (včetně autorských práv) a jak svůj počítač ochraňovat před viry. Také se seznámili se správným obsahem pojmů hacker, cracker, phishing, hoax a camfecting. Naučili se rovněž rozlišovat falešné příspěvky a poznat, kdy je bezpečné stahovat aplikace."

Základní škola Školní, Praha

Reakce žáků na přednášku Kyberšikana a sexting

„Tato přednáška byla pro mě velice zajímavá, naučná a nová, jelikož jsem takové věci nikdy neslyšel (kromě kyberšikany) a pojmy, které zazněli, byli pro mě také novinkou. Slečna byla velice přívětivá a všechno nám dopodrobna vysvětlila. Moc děkuju paní lektorce, protože prezentace se mi velice líbila a bavila mě.“

„Hodně informací jsem už před přednáškou věděla, ale jedna věc, co mě překvapila, byl dosah nahé fotky jedné holčiny z příběhu, který lektorka vyprávěla. Jinak na přednášce bylo hezké právě to, jak měla slečna hodně příkladů lidí ze svého života. Za mě tedy přednáška byla poučná i pro ty, co už něco vědí.“

„Líbilo se mi to, protože lektorka byla sympatická a hodná. Bylo vidět, že o tématu hodně ví a také bylo pěkné, jak měla připravené osobní zkušenosti a příběhy, které se staly dětem stejně starým, jako jsme my.“

Základní škola Písnická, Praha

"V roce 2018 jsme absolvovali program Kybernetická bezpečnost, který jsme domluvila s Diana Burdovou. Program byl určen pro 8. ročníky a velmi se nám líbil. Lektorka Barbora Vajnerová byla příjemná, dokázala žáky zaujmout a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. U nás ve škole probíhá mnoho programů, ale tuto interaktivní přednášku hodnotím jako velmi přínosnou. Děkujeme a budeme se těšit na další zajímavé programy."

Základní a mateřská škola Kořenského, Praha

"Slečny z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy nám pro 8. a 9. třídy nabídly přednášku Kybernetické bezpečnosti. Prezentaci sestavily poutavě a vhodně pro cílovou skupinu. Obsahovala přiměřené informace a byla velmi příjemně prezentována. Na základě zkušenosti jsem dívky poprosila o účast v besedě pro rodiče a pedagogy na stejné téma. Tuto besedu připravila slečna Burdová ve spolupráci s kpt. Daňhelkou, odborníkem na kyberkriminalitu z řad Policie ČR. Také tuto besedu velmi dobře připravili, byla zajímavá pro rodiče i pedagogy."

Základní škola a mateřská škola Na Beránku, Praha

"Na naší škole proběhla v roce 2017 beseda na dnes velmi aktuální téma Kybernetická bezpečnost. Děti dostaly možnost zopakovat si základní znalosti a seznámit se s novými poznatky v dané problematice. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy přednášely velmi kultivovaně. Indikátorem kvality byla absolutní zaujatost našich žáků, umocněná řadou dotazů. Velmi rád opět pozvu lektorky do naší školy."

Základní škola a mateřská škola Slivenec, Praha

"Preventivní program na téma Kybernetické bezpečnosti byl v naší škole realizován pro 8. a 9. třídy. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy naše žáky zaujali, nejen aktuálními tématy z oblasti internetového života, ale i svými odbornými znalostmi v této problematice a názornými ukázkami, jak se chovat na internetu bezpečně. Program byl pro naše žáky velmi přínosný a litovaly, že trval jen jednu vyučovací hodinu. Děkujeme a těšíme se na další přednášky."

Základní a mateřská škola Mendíků, Praha

"V roce 2018 proběhl na naší škole preventivní program Kybernetická bezpečnost. Lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy pracovaly se všemi třídami 2. stupně. Přátelským a vstřícným přístupem si žáky ihned získaly. Zaujaly nejenom svými odbornými znalostmi, ale i praktickými zkušenostmi a postřehy. Pohotově reagovaly na často rádoby vtipné dotazy a živě s žáky diskutovaly. Lektorky jsou žákům věkově blízké, což je v dané problematice velmi důležité, ale zároveň mají pedagogické schopnosti. Chtěla bych poděkovat za jejich práci a věřím, že spolupráce s naší ZŠ bude pokračovat."