×

Peer program

Prevence má smysl

Přednášky lektorují studenti Smíchovské střední průmyslové školy, tedy vrstevníci (anglicky „peer“) žáků a studentů na ZŠ a SŠ. Díky tomu se posluchači lépe ztotožní s přednášejícím a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

Principem peer programů je aktivní zapojení vrstevníků s cílem formovat jejich postoje a účinně ovlivňovat jejich rizikové chování.

Přednášky vedené vrstevníky jsou nejúčinnější programy v rámci všeobecné prevence, jak potvrzuje např. studie Assoc. Prof. Roberta Bergeret-Drownse, Ph.D. (děkan univerzity v New Yorku).Kybernetická bezpečnost

Pro: 3. až 9. třídy ZŠ

Časová náročnost: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Smíchovská střední průmyslová škola jako jedna ze dvou škol v ČR, získala akreditaci MŠMT k výuce inovativního oboru Kybernetická bezpečnost.

Program:

Lektoři a lektorky žáky naučí rozpoznat phishing, falešné reklamy, malware, nebezpečné webové stránky, odposlouchávání, poplašné zprávy a správné způsoby ochrany před těmito a dalšími kybernetickými útoky. Nechybí ani téma zabezpečení si svých osobní údajů na sociálních sítí, práva a povinnosti a veřejná wi-fi.

Odborným garantem přednášky je doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph. D., specialista v oboru kyberkriminality, profesor ČVUT Praha, Policejní akademie ČR.

„Přednáška lektorek z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy je kromě kybernetické bezpečnosti zaměřena i na problematiku kybernetických útoků a bezpečného chování online. Jejich vystoupení je na odborné úrovni, ale zároveň zůstává poutavé a srozumitelné. Lektorky vytváří výborné interaktivní prostředí a vtáhnou žáky do výkladu.

Osobně chci podpořit další podobné vydařené preventivní programy, neboť jen skutečně účinná prevence může výrazně snížit dopad kybernetických útoků.“


Kyberšikana a sexting

Pro: 3. až 9. třídy ZŠ

Časová náročnost: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Smíchovská střední průmyslová škola jako jedna ze dvou škol v ČR, získala akreditaci MŠMT k výuce inovativního oboru Kybernetická bezpečnost.

Program:

Čtyři klíčová témata (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking a sexting) prezentujeme formou skutečných příběhů osob, které se stali oběťmi kyberšikany nebo sexuálního násilí přes internet. Cílem je, aby se žáci nebáli o těchto tématech otevřeně mluvit a dokázali takové situace pohotově řešit.

Odborným garantem přednášky je Martin Kožíšek, špička preventivních a osvětových projektů v oblasti online bezpečnosti v ČR, projekt Seznamte se bezpečně.

„Pojetí výuky, kde student předává informace dalším dětem se mi moc líbí. Dětem je výklad podán formou vrstevníka, kamaráda a je proto pro ně lépe uchopitelnější. Nejvíce bych v přednášce ocenil zapojení kazuistik z vlastní zkušenosti a názorné ukázky. Prezentované skutečné příběhy podobně starých dětí žáky velmi upoutá a jsou pro ně o to osobnější a hmatatelnější. Zajímavé je také přiblížení některých rizik jejich věkové skupiny, například hraní her, sociální síť youtube apod.“

Jak to vidí absolventi workshopu?

Odpovědi 91 žáků z pražských základních školy.


Genderová volba povolání

Pro: 2. stupeň ZŠ

Časová náročnost: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Program:

My všichni od narození přebíráme za své stereotypní mužské a ženské role ve společnosti a s nimi i tradiční mužská a ženská povolání. Proto se při výběru povolání žáci automaticky rozhodují primárně podle jejich pohlaví. Cílem našeho programu je, aby se jejich volba střední školy stala svobodnou a bez jakýchkoliv předsudků.

Odbornou garantkou přednášky je JUDr. Lucie Zachariášová, Úřad vlády ČR, implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR.


Interaktivní program (kyber)šikana

Pro: 2. stupeň ZŠ

Časová náročnost: 45 minut

Cena: 1 080,- Kč

Program:

Program Anticyberbullying vedou dvě lektorky, které samy musely kyberšikanou projít a rozhodly se svůj příběh sdílet s žáky jako prevenci dalšího násilí. Interaktivní program využívá metody zážitkové pedagogiky a prožitkového učení. Sociální hry na podporu skupinové identity, společná tvorba na prohloubení spolupráce a komunikace, řízená diskuze a na závěr zpětná vazba mezi žáky.


Workshop peer programu pro ZŠ

Pro: 2. stupeň ZŠ

Kde: Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 25 – Praha 5, Anděl

Na výběr je mezi dvěma programy

Body programů:

 • Přednáška Kybernetická bezpečnost
 • Přednáška Kyberšikana a sexting
 • Interaktivní program (divadelní scénky, diskuze a dotazník)
 • Soutěž cyber security (výherní ceny a certifikát)
 • Exkurze po naší škole (učebna virtuální reality, 3D tiskárna a další)

Program č. 1:

 • Časová náročnost: 3 hod.
 • Kapacita v dopoledních hodinách: 50 žáků.
 • Kapacita v odpoledních hodinách: 90 žáků.
 • Cena: 70,- Kč/žák.

Program č. 2:

 • Časová náročnost: 2 hod.
 • Kapacita: 90 žáků.
 • Minimální počet žáků: 40.
 • Cena: 45,- Kč/žák.

Početní sleva:

 • nad 60 žáků sleva 15%
 • nad 70 žáků sleva 20%
 • nad 80 žáků sleva 25%

Workshop peer programu pro SŠ

Pro: studenty středních škol

Kde: Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 25 – Praha 5, Anděl

Na výběr je mezi dvěma programy

Body programů:

 • Praktický workshop Etický hacking
 • Přednáška Anonymita na internetu
 • Interaktivní program (divadelní scénky, diskuze a dotazník)
 • Soutěž cyber security (výherní ceny a certifikát)
 • Exkurze po naší škole (učebna virtuální reality, 3D tiskárna a další)

Program č. 1:

 • Časová náročnost: 2,5 hod.
 • Kapacita: 35 studentů.
 • Cena: 140,- Kč/žák.

Program č. 2:

 • Časová náročnost: 1,5 hod.
 • Kapacita: 90 žáků.
 • Minimální počet žáků: 40.
 • Cena: 40,- Kč/žák.

Početní sleva:

 • nad 60 žáků sleva 15%
 • nad 70 žáků sleva 20%
 • nad 80 žáků sleva 25%

Soutěž CYBERPIECE

Pro: 2. stupeň ZŠ

Zadání: Cílem soutěže s názvem Cyberpiece je více upozornit na problematiku kyberšikany a předcházet jí.

Do soutěže lze přihlásit umělecké dílo s tématikou kyberšikany, které spadá do jedné ze stanovených soutěžních kategorií.

Harmonogram:

 1. Přihlášku a dílo pošle tvůj třídní učitel na info@divcispolek.cz do 1. května 2019.
 2. Deset žáků ze soutěžící třídy zveřejní své dílo/díla na svých sociálních sítích s označením #cyberpiece a odkazem na sociální sítě pořadatele (inspirace viz.
 3. Pořadatel v průběhu celé soutěže zveřejňuje díla na sociálních sítích pořadatele a partnera soutěže společně s průběžnými soutěžními výsledky.
 4. Výsledky soutěže – 31. května 2019.
 5. Výherní ceny budou předány výherním třídám v jejich škole v čase domluvném se zastupujícím učitelem.

Reference

Základní a mateřská škola Botičská, Praha

"Přednášky jsou založeny nikoliv na zákazech a vyhrožování, nýbrž na podpoře užívání internetu a aplikací, ovšem bezpečným a ostražitým způsobem. Účastníci se tak dozvěděli např. to, jak má vypadat bezpečné heslo, k čemu a proč je dobré tzv. dvoufázové ověření, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů internetu (včetně autorských práv) a jak svůj počítač ochraňovat před viry. Také se seznámili se správným obsahem pojmů hacker, cracker, phishing, hoax a camfecting. Naučili se rovněž rozlišovat falešné příspěvky a poznat, kdy je bezpečné stahovat aplikace."

Základní škola Školní, Praha

Reakce žáků na přednášku Kyberšikana a sexting

„Tato přednáška byla pro mě velice zajímavá, naučná a nová, jelikož jsem takové věci nikdy neslyšel (kromě kyberšikany) a pojmy, které zazněli, byli pro mě také novinkou. Slečna byla velice přívětivá a všechno nám dopodrobna vysvětlila. Moc děkuju paní lektorce, protože prezentace se mi velice líbila a bavila mě.“

„Hodně informací jsem už před přednáškou věděla, ale jedna věc, co mě překvapila, byl dosah nahé fotky jedné holčiny z příběhu, který lektorka vyprávěla. Jinak na přednášce bylo hezké právě to, jak měla slečna hodně příkladů lidí ze svého života. Za mě tedy přednáška byla poučná i pro ty, co už něco vědí.“

„Líbilo se mi to, protože lektorka byla sympatická a hodná. Bylo vidět, že o tématu hodně ví a také bylo pěkné, jak měla připravené osobní zkušenosti a příběhy, které se staly dětem stejně starým, jako jsme my.“

Základní škola Písnická, Praha

"V roce 2018 jsme absolvovali program Kybernetická bezpečnost, který jsme domluvila s Diana Burdovou. Program byl určen pro 8. ročníky a velmi se nám líbil. Lektorka Barbora Vajnerová byla příjemná, dokázala žáky zaujmout a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. U nás ve škole probíhá mnoho programů, ale tuto interaktivní přednášku hodnotím jako velmi přínosnou. Děkujeme a budeme se těšit na další zajímavé programy."

Základní a mateřská škola Kořenského, Praha

"Slečny z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy nám pro 8. a 9. třídy nabídly přednášku Kybernetické bezpečnosti. Prezentaci sestavily poutavě a vhodně pro cílovou skupinu. Obsahovala přiměřené informace a byla velmi příjemně prezentována. Na základě zkušenosti jsem dívky poprosila o účast v besedě pro rodiče a pedagogy na stejné téma. Tuto besedu připravila slečna Burdová ve spolupráci s kpt. Daňhelkou, odborníkem na kyberkriminalitu z řad Policie ČR. Také tuto besedu velmi dobře připravili, byla zajímavá pro rodiče i pedagogy."

Základní škola a mateřská škola Na Beránku, Praha

"Na naší škole proběhla v roce 2017 beseda na dnes velmi aktuální téma Kybernetická bezpečnost. Děti dostaly možnost zopakovat si základní znalosti a seznámit se s novými poznatky v dané problematice. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy přednášely velmi kultivovaně. Indikátorem kvality byla absolutní zaujatost našich žáků, umocněná řadou dotazů. Velmi rád opět pozvu lektorky do naší školy."

Základní škola a mateřská škola Slivenec, Praha

"Preventivní program na téma Kybernetické bezpečnosti byl v naší škole realizován pro 8. a 9. třídy. Obě lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy naše žáky zaujali, nejen aktuálními tématy z oblasti internetového života, ale i svými odbornými znalostmi v této problematice a názornými ukázkami, jak se chovat na internetu bezpečně. Program byl pro naše žáky velmi přínosný a litovaly, že trval jen jednu vyučovací hodinu. Děkujeme a těšíme se na další přednášky."

Základní a mateřská škola Mendíků, Praha

"V roce 2018 proběhl na naší škole preventivní program Kybernetická bezpečnost. Lektorky z Dívčího spolku Smíchovské střední průmyslové školy pracovaly se všemi třídami 2. stupně. Přátelským a vstřícným přístupem si žáky ihned získaly. Zaujaly nejenom svými odbornými znalostmi, ale i praktickými zkušenostmi a postřehy. Pohotově reagovaly na často rádoby vtipné dotazy a živě s žáky diskutovaly. Lektorky jsou žákům věkově blízké, což je v dané problematice velmi důležité, ale zároveň mají pedagogické schopnosti. Chtěla bych poděkovat za jejich práci a věřím, že spolupráce s naší ZŠ bude pokračovat."