Dívčí spolek

Smíchovská střední průmyslová škola

Dívčí spolek

Vítejte

Smíchovská střední průmyslová škola

Jsme nezávislá organizace, která asociuje ženy a dívky technického a přírodovědného vzdělání.

Posláním spolku je podnítit zájem žen a dívek o další vzdělání, výzkum a vývoj v oblasti technických a přírodních věd. Účastníme se akcí za účelem dalšího vzdělání a poznání v těchto oborech, jako je např. návštěva firmy nebo jiné organizace, zájezd do zahraničí nebo účast na veřejné akci. Organizujeme vzdělávací akce primárně pro žáky a studenty na základních a středních školách a sekundárně pro pedagogy a rodiče žáků a studentů na základních a středních školách nebo pro veřejnost, viz. Peer program.

"Velice jsem uvítal založení Dívčího spolku na naší škole. Oceňuji nápad našich studentek, kterým se úspěšně daří bourat letité předsudky, že technické školy jsou výhradně pro kluky a zároveň pořádají velmi důležité preventivní programy pro žáky základních a středních škol. Jejich práce je na naší škole nedocenitelná. Děkuji členkám spolku za jejich aktivitu a těším se na další akci."

"Myslím, že Dívčí spolek velmi napomáhá k vlastnímu rozvoji. Za tu dobu, co jsem jeho členkou jsem se naučila spoustu nových věcí, nejen z technických oborů a potkala nové lidi, kteří mě obohacují o další zkušenosti. Je skvělé, že dostáváme možnost se více prosadit a seznámit i s dívkami z ostatních středních technických škol. Můžeme sdílet zážitky a zájmy a navzájem si pomoci, když je potřeba."

Jsme členskou organizací České ženské lobby. ČŽL je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. ČŽL je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.